Afbeelding
Jur Engelchor Fotografie

Formatieproces krijgt update

23 september 2023 om 10:22 Politiek

HAARLEMMERMEER Het formatieproces waarmee na de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer een nieuw college wordt gevormd, gaat anders worden vormgegeven. 

De gemeenteraad debatteerde donderdagavond over de manier waarop de formatie voortaan moet verlopen, naar aanleiding van de motie ‘de raad aan zet’. Die werd aangenomen omdat verschillende fracties ontevreden waren over de wijze waarop de coalitievorming de vorige periode is verlopen.

Volgens GroenLinks is de methode die nu gehanteerd wordt bij het vormen van de coalitie ‘verouderd’ en ‘niet transparant’. Erik van der Peet (CDA) herkende zich daar minder in, maar was zich ervan bewust dat dat misschien ook kwam omdat hij aan de onderhandelingstafel zat. Dus ook het CDA gaf aan wel iets te zien in een vernieuwing van het proces. Beryl van Straten (VVD) waarschuwde er in haar termijn wel voor dat transparantie tijdens het vormen van een nieuwe coalitie niet altijd iets positiefs is, en dat het soms belangrijk kan zijn om de kaarten aan de borst te kunnen houden tijdens de onderhandelingen.

Veel fracties leken het in ieder geval eens te zijn over het houden van een zogenaamd ‘duidingsdebat’ wat de nieuwe gemeenteraad kan voeren vlak na de verkiezingen. Daarin kunnen de nieuwe fracties uitleg geven aan de verkiezingsuitslag en terugblikken op de belangrijkste punten uit de campagne. 

Ook zijn veel fracties voorstander van een periodieke update over het verloop van de formatie, ongeveer elke 2 of 3 weken. Wel leken er verschillende ideeën te zijn over wie de mogelijkheid krijgt een informateur te benoemen, en wie er verantwoordelijk moet zijn om de raad op de hoogte te houden over de voortgang. 

Zo wil Forza! Het liefst dat de informateur door de volledige gemeenteraad wordt aangesteld, en niet door de grootste partij. Dat zou volgens Jordy Schaap bijvoorbeeld door middel van een openbare vacature worden gedaan, die al voor de verkiezingen kan worden uitgeschreven. De PvdA stelde daarnaast voor om voor het benoemen van een informateur eerst nog een verkenner aan te stellen om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te onderzoeken.

De ideeën vanuit de raad moeten nu worden meegenomen in de uitwerking van een nieuw formatieproces. Dat zal op een later moment aan de gemeenteraad worden voorgelegd om erover te stemmen.

Door Joost Verhagen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie