Julia en Kees onthullen de plaquette.
Julia en Kees onthullen de plaquette. Anja Maas

Nieuwe plaquette voor Bijbelse tuin

6 juni 2023 om 12:36 Religie

HOOFDDORP “Op de plaquette zien we een vrouw die doet wat er gedaan moet worden. Daarom vraag ik jou, Julia, om dat ook te doen. Wil je de onthulling voor je rekening nemen?”, vroeg Kees Bos. 

Het is zondag 4 juni en in de Bijbelse tuin achter de H. Joannes de Doper kerk is het tijd voor een bijzonder moment: het officieel verwelkomen van een nieuwe aanwinst. Vrijwilligster Julia Padilla doet wat van haar wordt gevraagd en trekt het doek weg dat de plaquette nog verbergt. De ‘Zalving van Jezus’, voortaan te zien aan de tuinkant van het parochiehuis, wordt ontvangen met applaus.

STERKE VROUW Kees Bos, parochiaan en maker van het nieuwe kunstwerk, geeft een toelichting. “Ik heb me laten inspireren door het evangelie volgens Marcus (14, 1-11) en dooreen houten icoon van Julia Stankova, een Bulgaarse kunstenares. Haar werk heeft me geraakt. De vrouw die Jezus zalft is een sterke en ook moedige vrouw. Meestal worden vrouwen in de Bijbel beschreven met dienende taken, zoals bijvoorbeeld het opdienen van schotels met voedsel. Deze vrouw is er voor Jezus om hem in zijn laatste levensfase de zorg te geven nodig is. Ze hoorde kritische geluiden, want de nardusolie die ze gebruikte was erg duur. “Had dat geld niet beter voor de armen gebruikt kunnen worden?”, vroegen omstanders. Maar de vrouw gaat door, breekt de kruik en geeft Jezus de zorg die nodig is als een dierbare gaat overlijden. “Laat haar doen wat er gedaan moet worden. Met het oog op mijn begrafenis”, zegt Jezus. Deze laatste woorden staan op de plaquette.”

DERDE PLAQUETTE De ‘Zalving van Jezus’ is Kees Bos’ derde creatieve en kleurrijkebijdrage aan de Bijbelse kerktuin. Hij maakte ook de Emmaüsgangers en de Ark van Noach. In zijn dankwoord aan iedereen die hem heeft gesteund noemde hij speciaal Paul te Boekhorst (omlijsting) en beeldhouwster Antoinette Otten (advies).

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie