De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten is volgens de Commissie in het rapport overschat.
De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten is volgens de Commissie in het rapport overschat. Ton Dijkstra

Fouten in milieueffectrapport Schiphol, groei nu niet mogelijk

Verkeer en vervoer

SCHIPHOL Er staan verschillende fouten in het milieueffectrapport van luchthaven Schiphol. Met name op het gebied van uitstoot van stikstof en CO2 en qua geluidshinder zijn berekeningen voor het huidige gebruik van de luchthaven niet op orde. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Volgens de commissie is het onzeker of een nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol kan worden genomen. Daarmee lijkt het ook onzeker of Schiphol zijn beoogde groei kan realiseren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil het huidige gebruik van Schiphol in een document vastleggen, dat dan dient als een soort vertrekpunt voor toekomstige beslissingen over onder andere groei. Naast het effect op milieu en geluidshinder wordt in het luchthavenverkeersbesluit de gebruiksvolgorde van de start- en landingsbanen vastgelegd. In het besluit wordt het aantal vluchten beperkt tot maximaal 500.000, waarvan 29.000 tijdens de nacht.

STIKSTOF De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten is volgens de Commissie in het rapport overschat. Om de huidige maximale 500.000 vluchten mogelijk te maken, moeten al aanvullende maatregelen worden genomen. Schiphol heeft echter de ambitie om verder te groeien. De luchthaven voldoet met het huidige gebruik, los van de crisisimpact, niet aan de voorwaarden om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen, aldus de Commissie.

WIJZIGINGEN Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de afgelopen jaren niet goed meegenomen in de vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie, zoals wijzigingen in vliegprocedures en vliegroutes en het geleidelijk stiller worden van vliegtuigen. Die zijn wel meegenomen in de berekeningen voor de nieuwe situatie, maar niet in die voor de oude. Daardoor is onduidelijk wat het effect van de stelselwijziging is. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen.

HINDER PER REGIO Ook op het gebied van de herziening van het luchtruim, om gebruik en beheer van het luchtruim efficiënter te maken, zitten tekortkomingen in de berekeningen. Zo worden in het milieurapport de gemiddelde gevolgen berekend, maar zijn de milieugevolgen per regio niet in beeld gebracht.

Zo kan een extra route naar Schiphol meer mensen in de provincie Utrecht of Gelderland opzadelen met geluidshinder. Nog onduidelijk is ook in hoeverre het vliegverkeer woon-, stilte- en natuurgebieden kan mijden. Ook de gevolgen van geluidshinder van een groter militair oefengebied in Noord-Nederland, in combinatie met de vervanging van de F-16-straaljager door de F-35, zijn onvoldoende beschreven.

Schiphol zegt in een reactie opvolging te geven aan de bevindingen van de commissie. De tekortkomingen zullen worden gecorrigeerd een aangevuld, maar de luchthaven laat vooralsnog in het midden welke concrete stappen worden gezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vinden van ‘stikstofruimte’ of het voorkomen van geluids- en milieuhinder.

advertentie
advertentie