Het maaien van de bermen van de fietspaden staat gepland voor begin september.
Het maaien van de bermen van de fietspaden staat gepland voor begin september. Ton Dijkstra

Veilig op weg naar school

Verkeer en vervoer

HAARLEMMERMEER Alle dorpen en kernen binnen Haarlemmermeer hangen weer vol met de oproep ‘De scholen zijn weer begonnen’. Met deze oproep is er aandacht voor feit dat kinderen deze week weer naar school gaan en dat vooral op een veilige manier moeten kunnen doen, lopend of met de fiets.

Was het maandag dat alle lagere scholen hun deuren openden, in de loop van de week zal het voorgezet onderwijs hun leerlingen ontvangen. Leerlingen die over het algemeen op de fiets of scooter naar school komen en gebruik maken van de vele fietspaden die onze gemeente rijk is.

Een van de veel gebruikte fietspaden is gelegen aan de IJweg. “En nou juist dit fietspad wordt op sommige plekken overwoekerd door onkruid”, meldt een bezorgde ouder aan de redactie. “Dit levert gevaar op voor onze kinderen die deze week vanuit Nieuw-Vennep richting Lisse over dit fietspad naar school moeten fietsen.” 

“Er zijn inderdaad drie stukken waar de begroeiing wel degelijk over het fietspad komt, waarvan het stukje bij de rotonde Venneperweg/IJweg zeker vegetatie van de gemeentelijke berm is”, laat de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens-van de Water weten. 

“Helemaal vrij van begroeiing is het dus niet, daarover wil ik duidelijk zijn. En er zullen ongetwijfeld meer voorbeelden zijn.” Toch benadrukt hij dat het overgrote deel van de fietspaden prima in orde is en vrij van over woekerend onkruid. 

“We zien wel dat het aantal meldingen oploopt. Volgens de planning starten wij op 6 september met het maaien van de najaarsronde. Het is ook goed om te beseffen dat de ‘overhang’ (een term die bij beheer en onderhoud wordt gebezigd) met name vanaf privé en andere eigenaren vandaan komt.”

Een fietspad is per definitie te smal om 2 aan 2 elkaar te passeren, ook zonder bermvegetatie. Wel is het natuurlijk zo dat elke situatie waardoor er extra gepasseerd of uitgeweken moet worden een extra risico oplevert. “Dat is precies de reden waarom de situatie door ons in beeld is gebracht. Collega’s zien in vergelijking met andere, voorgaande jaren nauwelijks tot geen verschillen.”

advertentie