De Sloterweg.
De Sloterweg. Eigen foto

Sloterweg Autoluw in Amsterdam: gevolgen voor Badhoevedorp enorm

14 oktober 2021 om 12:23 Verkeer en vervoer Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

BADHOEVEDORP In en rondom Badhoevedorp wordt de komende jaren heel veel ontwikkeld aan woningen en bedrijventerreinen. Het autoverkeer neemt daardoor toe. Maar alle plannen worden apart behandeld en dan valt niet op hoeveel er gaat gebeuren. Ook Amsterdamse plannen hebben gevolgen voor Badhoevedorp. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) maakt een optelsom van alle plannen en hun risico voor de leefbaarheid in het dorp. Want moet dat extra verkeer allemaal door Badhoevedorp heen of kan het ook om het dorp heen?

De komende weken is in samenwerking van de VDB en deze krant een serie artikelen over Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling in de woonomgeving van Badhoevedorp te lezen. Deze week aflevering 1 over het project Sloterweg Autoluw in Amsterdam. 

Het project Sloterweg Autoluw in Amsterdam

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp vindt het net als alle betrokken bewonersgroepen uit de regio heel logisch dat er met spoed wordt nagedacht over maatregelen voor de Sloterweg in Amsterdam. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is daar al jaren een probleem. Er rijden nu dagelijks zo’n 15.000 auto’s over de Sloterweg. De bedoeling is dat dit aantal omlaag gaat naar maximaal 6.000 auto’s per dag. Een eerste plan riep  afgelopen najaar veel reacties op, onder meer vanwege het voorstel om de rotonde Plesmanlaan/Baden Powellweg in een T-splitsing te veranderen. Daarom is nader onderzoek gedaan naar andere varianten.  

Nota van Uitgangspunten ter inzage

Nu ligt er een nieuwe versie van het plan van aanpak van de verkeersveiligheid voor de Sloterweg ter inzage tot en met 29 oktober. Op 5 oktober is er een online informatiebijeenkomst. In de nota staan 13 varianten met een mogelijke oplossing. Hiervan blijven uiteindelijk  twee varianten over.

Variant 2a is de voorkeursvariant van de gemeente Amsterdam. Er komen vier elektronische camera’s rond Nieuw Sloten, twee bij de Laan van Vlaanderen en twee bij de Sloterweg. In deze variant zullen nog maar 550 auto’s per dag over de Sloterweg rijden. Dan moet 96% van het huidige verkeer dus voortaan een nieuwe route vinden, zoals over de Lijnderbrug (T106) of over de Sloterbrug. Sluipverkeer naar Badhoevedorp via die route zou ontmoedigd moeten worden met een 30 km zone op Langsom. 

Variant 11 is een terugvaloptie. In deze variant wordt slechts een camera geplaatst in de bocht van de Ditlaar en Sloterweg in combinatie met een 30 km zone op de Laan van Vlaanderen. Het is de voorkeursvariant van de gemeente Haarlemmermeer. Als reden voor deze voorkeur wordt vermeld:  “weliswaar leidt deze tot meer verkeer in Nieuw-Sloten, maar het wegenstelsel in Nieuw-Sloten is daar beter op toegerust dan de Nieuwemeerdijk, waar het verkeer anders naar toe zou vloeien.” (pagina 29 nota). Een belangrijk verschil is dat de dorpse wegen in Badhoevedorp geen gescheiden fietspad hebben.  Onduidelijk is  waarom Amsterdam naar deze variant terug zou willen vallen.


Eigen foto

Variant 2a wordt na invoering één jaar lang gemonitord. Er wordt nog een monitoringsplan opgesteld waarin duidelijk moet worden op basis waarvan tot terugvaloptie 11 wordt besloten. Dit plan zal echter pas beschikbaar zijn tegen de tijd dat de Nota wordt aangeboden aan de Amsterdamse raad.

Risico’s en zorgen voor Badhoevedorp 

De keuze voor voorkeursvariant en terugvaloptie is gebaseerd op verwachte verkeerscijfers uit modelberekeningen. Het gebruikte model is dat van Amsterdam, waar bij toepassing in Haarlemmermeer onzekerheid zit. Niet alle veronderstelde effecten en verschillen tussen varianten zijn goed inzichtelijk.  Zo zijn bijvoorbeeld met afsluiting van de Laan van Vlaanderen (variant 2a)  de cijfers gunstiger voor Badhoevedorp dan zonder afsluiting (variant 11). En bij het beoordelen van het “waterbedeffect” – de verplaatsing van het probleem - is het effect op de Schipholweg niet meegenomen. Dat lijkt ons allemaal niet logisch. 

Op de volgende punten zien we grote risico’s

1.  Het instellen van een 30 km–zone op de Langsom als ontmoediging van verkeer over de Sloterbrug

Leidt dit echt tot minder verkeer in Badhoevedorp? Er staat nu al vaak een file voor de brug, dus we zien niet zo goed wat het verschil is. Dan hebben we het nog niet eens over de mogelijkheden tot handhaving. Wat er gebeurt met verkeer op de ventweg en Slimmeweg, een bekende voordring-route, is overigens niet duidelijk.

2. Een terugvaloptie, voorkeur van gemeente Haarlemmermeer, die tot meer verkeer in Badhoevedorp leidt.

Waarom gemeente Haarlemmermeer voorkeur heeft voor variant 11 is niet echt duidelijk. De reden die in de Nota van Uitgangspunten vermeld wordt, strookt niet met de cijfers. In de eigen communicatie over Sloterweg Autoluw in de Informeer meldt gemeente Haarlemmermeer helemaal niets over een voorkeur voor deze variant. Wanneer de terugvalvariant in zicht komt is onduidelijk zolang er geen monitoringsplan is.

3. Wel elektronische knippen, maar geen investeringen in wegen en kruispunten zoals de Lijnderbrug die al het verkeer moet opvangen dat een alternatieve route moet zoeken.

De belangrijkste maatregelen bij variant 2a en 11 zijn een knip in wegen met behulp van elektronische camera’s die werken op basis van kentekenlijsten. Dit is goedkoop en snel in te voeren, maar wel heel verstrekkend. Het betekent namelijk ontheffingen voor bepaalde bewoners terwijl anderen flink moeten omrijden. Aan de sociale effecten daarvan wordt weinig aandacht besteed.

Een van de alternatieve routes waar meer verkeer zijn weg zal gaan vinden is die over de T106, de Lijnderbrug. Daar staat nu al vaak een file. Het budget voor veranderen van de rotonde moet van Amsterdam komen, maar daar staat het tot 2025 niet in de begroting. Volgens wethouder Ruigrok is nog steeds de bedoeling dat de rotonde verbeterd wordt voordat de Sloterbrug wordt aangepakt. Vooralsnog staat opleveren van de Sloterbrug in 2025 gepland, dus wat dit inhoudt blijft een beetje vaag.  

Conclusie

Het lijkt erop dat het plan Sloterweg Autoluw een experiment wordt met grote gevolgen voor het verkeer op de Sloterbrug, Burgemeester Amersfoordtlaan, Pa Verkuijllaan, Nieuwemeerdijk, Akerdijk, Schipholweg en Lijnderbrug. Ofwel heel Badhoevedorp. Het is dus goed dat er wordt gemonitord. Maar van het monitoringsplan dat door Amsterdam en Haarlemmermeer gezamenlijk wordt uitgevoerd is nog niets bekend. Dus ook niet bij welke aantallen auto’s de terugvalvariant in zicht komt. 

Het standpunt van de Vereniging Dorpsraad is simpel. De aanpassingen voor de Sloterweg en straks voor de Sloterbrug mogen niet leiden tot meer verkeer door Badhoevedorp. Onze dorpse wegen met veel fietsers zijn daar niet geschikt voor. Doorstroming klinkt leuk, maar het verkeer bestaat niet alleen uit automobilisten. In Badhoevedorp wonen nu en straks veel jeugd, maar ook ouderen. Dat zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. 

Wij vinden dat er een integraal plan moet komen voor het verkeer in het gebied rond Badhoevedorp. Beide gemeentes vinden dat men nu verder kan met de Sloterbrug. Maar linksom of rechtsom komt er extra verkeersdruk op de Sloterbrug. Als belangenbehartiger voor het behoud van de leefbaarheid en dorpse sfeer vinden wij dat eerst de hamvraag beantwoord moet worden: moet al dat extra verkeer door het dorp of er omheen?

Volgende week gaat deze serie Verkeer over de plannen voor een nieuwe Sloterbrug. 

Informatie Sloterweg Autoluw

Gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterweg/

Gemeente Haarlemmermeer: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/cameratoezicht-stopt-doorgaand-autoverkeer-op-amsterdamse-sloterweg

Informatie platform Hallo Badhoevedorp: https://hallobadhoevedorp.nl/message/62708/sloterweg-autoluw-in-amsterdam--gevolgen-voor-badhoevedorp-enorm

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie