Afbeelding
Liander

Liander zoekt locatie voor verdeelstation in Haarlemmermeer om elektriciteitsnet uit te breiden

1 oktober 2020 om 17:00 Wonen

HAARLEMMERMEER In Noord-Holland gaat netbeheerder Liander de komende jaren minimaal tien nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en 25 stations uitbreiden. Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en huidige en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Zo kondigt Liander vandaag een derde knelpunt in Haarlemmermeer aan, waardoor het aantal bedrijven op de wachtlijst voor extra elektrisch vermogen in deze regio snel toeneemt.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 beschrijft Liander de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten. Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig.

DIKKERE KABELS Noord-Holland kenmerkt zich door een grote nieuwbouwopgave, datacenters die zich vestigen en groeiende glastuinbouw. Er is bovendien veel ruimte voor de opwekking van groene stroom. Deze ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet. Op basis van de toenemende vraag naar netcapaciteit voorziet Liander dat in Noord-Holland tot 2030 dertig van de 46 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander de komende jaren veel nieuwe stations bouwen, bestaande stations uitbreiden en nieuwe en dikkere kabels leggen.

NOORDEN NOORD-HOLLAND Liander investeert in het noordelijke deel van Noord-Holland in verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations. De recent opgeleverde stations Middenmeer en De Weel gaan diverse knelpunten oplossen in de elektriciteitsnetten die daarop aangesloten zijn. Daarnaast gaat Liander samen met hoogspanningsnetbeheerder Tennet een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Oostzaan bouwen om het elektriciteitsnet in de Zaanstreek te versterken. Op de planning staan verder onder andere nieuwe stations nabij Alkmaar, Purmerend en in het uiterste noorden van de provincie.

AMSTELLAND EN HAARLEM In Amsterdam vindt een grote uitbreiding plaats van bestaande elektriciteitsverdeelstations, zoals Nieuwe Meer, Karperweg, Bijlmer Noord, Watergraafsmeer en Uilenburg. Ook bouwt Liander diverse nieuwe stations in onder meer IJburg, Papaverweg, Zeeburgereiland en Nieuwe Meer. Liander werkt hierbij nauw samen met de gemeente Amsterdam. In Amstelveen zoekt Liander samen met de gemeente naar een locatie voor een nieuw station om het bestaande elektriciteitsnet uit te breiden voor de sterk toenemende vermogensvraag. In Haarlem werkt Liander aan de verzwaring van station Oorkondelaan.

HAARLEMMERMEER Liander en Tennet zijn sinds 2015 in overleg met de gemeente en provincie over een locatie voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation in Haarlemmermeer. Dit is een langdurig proces vanwege de ruimtelijke inpassing en de verschillende belangen, en vooralsnog zonder resultaat. De afgelopen jaren hebben het station Rozenburg en het 20kV deel van het station Haarlemmermeer hun maximale capaciteit voor verbruik bereikt. Vandaag is daar station Hoofddorp aan toegevoegd. Hierdoor kan een groeiend aantal bedrijven in het gebied geen extra vermogen meer krijgen. De netbeheerders zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe locatie voor nog een tweede nieuw elektriciteitsstation. Ondertussen werkt Liander aan de verzwaring van elektriciteitsstation Vijfhuizen.

TOEKOMST Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. In het op 1 oktober gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie