Wethouder Jurgen Nobel: "Als het niet zo triest was, zou het bijna komisch zijn.”
Wethouder Jurgen Nobel: "Als het niet zo triest was, zou het bijna komisch zijn.” Jur Engelchor Fotografie

Noodkreet Nobel in Telegraaf: “Haarlemmermeer loopt 20.000 woningen mis’

Wonen

HAARLEMMERMEER ‘Alleen al in Haarlemmermeer dreigen 20.000 woningen niet gebouwd te kunnen worden als gevolg van de verscherpte rekenmethodiek.’ Deze dramatische rekensom maakte wethouder Jurgen Nobel woensdag in een paginagroot opiniestuk in de Telegraaf. Samen met Tweede Kamerlid Julius Terpstra (CDA) roept hij het Kabinet op snel meer woningbouw mogelijk te maken.

De noodkreet is geplaatst omdat deze woensdag de Tweede kamer de Omgevingswet bespreekt. De nieuwe normen in deze wet maken grootscheepse woningbouw rond Schiphol vrijwel onmogelijk. De kop is dan ook: ‘Geef gemeenten de ruimte om te bouwen’. De integrale tekst van het stuk:

“Er is een schreeuwend tekort aan woningen in Nederland. De woningnood is hoog. Het tekort loopt op tot bijna een miljoen woningen in 2030. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en koopwoningen voor jonge gezinnen, zorgpersoneel agenten en docenten worden fors overboden en zijn daardoor bijna onbetaalbaar geworden. Bouwers, ontwikkelaars en overheden willen de handen uit de mouwen steken om de broodnodige nieuwe huizen te realiseren. Dat is niet altijd makkelijk met obstakels als stikstof, PFAS en strikte nieuwe geluidsnormen. Je zou hopen dat de overheid een bulldozer inhuurt om alle obstakels op te ruimen, de regie pakt en de bouw van nieuwe woningen absolute topprioriteit maakt. Helaas is het tegendeel waar. Continu worden er nieuwe obstakels op de weg gelegd, waardoor het bouwen van huizen vertraging oploopt. De ene keer is het stikstof, dan weer PFAS en nu worden er strikte nieuwe geluidsnormen uit de hoge hoed getoverd.”

Met de nieuwe verscherpte normen worden hele dorpen en gemeenten plots aangemerkt als onleefbaar.  

“Afgelopen zomer kwam minister Ollongren (D66) met nieuwe aanvullende normen geluidshinder en leefbaarheid voor de Omgevingswet. Door deze nieuwe geluidsnormen dreigen bijna alle woningbouwprojecten rondom Schiphol onuitvoerbaar te worden. De bouw van 380 duizend(!) woningen van Alphen aan den Rijn tot Almere en van Castricum tot Leiden staan op lossen schroeven. Met de nieuwe verscherpte normen worden hele dorpen en gemeenten plots aangemerkt als onleefbaar. Waar het aantal afgegeven bouwvergunningen door de coronacrisis nu al ver achterblijft, is de vrees dat veel gemeenten door de nieuwe berekeningen van het omgevingsgeluid nog minder vergunningen kunnen afgeven. Alleen al in de gemeente Haarlemmermeer dreigen 20 duizend woningen niet gebouwd te kunnen worden als gevolg van de verscherpte rekenmethodiek. Een triest vooruitzicht voor al die woningzoekenden.”

“Provincies, 54 gemeenten en brancheorganisaties als Bouwend Nederland schreven al eerder een brandbrief aan het Kabinet, maar kregen tot dusver nul reactie. Op Kamervragen van VVD en CDA gaf de minister aan dat de geluidsregels een ‘zorgvuldige procedure’ hebben doorlopen en dat ze gaat kijken naar de uitwerking van de meet- en rekenregels. De urgentie lijkt totaal te ontbreken. Waar de minister van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor Wonen) Ollongren (D66) enerzijds ‘woondeals’ sluit om de woningbouw aan te jagen, gooit ze anderzijds de bouw met de verscherpte geluidsmaatregelen net zo makkelijk weer op slot. Als het niet zo triest was, zou het bijna komisch zijn.”

“Natuurlijk moeten we rekening houden met de omgeving en geluidsoverlast. Een gezond woon- en leefklimaat voor inwoners, werknemers en bezoekers is in ieders belang. Het is dan ook logisch dat er niet overal rond de luchthaven gebouwd kan worden. Maar deze nieuwe geluidsnormen worden nu éénzijdig bij de gemeenten rondom Schiphol neergelegd, zonder dat de consequenties hiervan duidelijk zijn.”

Onze boodschap is eigenlijk heel simpel: geef gemeenten rondom Schiphol de ruimte om te bouwen

“Wat we nu nodig hebben, is een eensgezinde, betrouwbare en vooral duidelijke Rijksoverheid. We roepen dan ook op om als overheid alle seinen op groen te zetten voor woningbouw. Onze boodschap is eigenlijk heel simpel: geef gemeenten rondom Schiphol de ruimte om te bouwen. Maak de al bestaande procedures niet nog ingewikkelder in de nieuwe omgevingswet, maar juist overzichtelijker. Zo was de Omgevingswet ooit ook bedoeld: ruimte voor lokale afweging. Kom zo snel mogelijk met een werkbare oplossing voor de geluidsnormen, zorg dat de nieuwe woningen gebouwd kunnen worden en maak bovenal van de geluidsnormen geen tweede stikstofcrisis. Zet bouwprojecten, en daarmee de woningzoekende, door deze normen niet op een 3-0 achterstand. “

advertentie
advertentie