Dorps- en wijkraden mogen beslissen over openbare ruimte

Lokaal nieuws

HOOFDDORP - Drie of vier dorps- en wijkraden in Haarlemmermeer krijgen volgend jaar een eigen budget voor inrichting van de openbare ruimte in hun omgeving. Het gaat om een proef waarbij na gebleken succes ook andere dorps- en wijkorganisaties de kans krijgen om zelf beslissingen te nemen.

De proef is onderdeel van het nieuwe Participatiebeleid, dat dinsdag door het college is gepresenteerd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogen voortaan meedenken, meepraten én meebeslissen. Volgens wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Participatie betekent het nieuwe beleid een trendbreuk met het oude, toen inwoners slechts hun mening mochten geven over kant-en-klare plannen.

Vanaf nu worden belanghebbenden in vroegtijdig stadium betrokken. Volgens het college is er geen gevaar voor teleurstelling en frustratie bij inwoners, omdat het de bedoeling is dat de gemeenteraad bij elk project vooraf bepaalt tot hoever de participatie kan gaan.

advertentie