Tabitha houdt 'Open Huis'

Lokaal nieuws

HOOFDDORP - CBS Tabitha opent op woensdag 12 november haar deuren voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kind. Het inschrijven van het eerste kind is altijd een belangrijk moment. Waar let je als ouders op, wat vind je zelf belangrijk en wat is de eerste indruk van de mogelijke basisschool waar je kind 8 jaar naar toe zal gaan. Om een beetje te helpen bij deze lastige keuze geeft CBS Tabitha nieuwe ouders samen met hun kind een kijkje in haar onderwijskeuken. Op 12 november van 9 tot 10.30 uur is er een inloopochtend.

Basisschool Tabitha is gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost en is één van de 19 basisscholen die hoort bij de Stichting Meer Primair. De afgelopen jaren is het gebouw verder aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Er zijn ICT voorzieningen aangebracht en in alle groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met een digitaal schoolbord of Touchscreen. In de onmiddellijke omgeving van de school bevinden zich een peuterspeelzaal en naschoolse opvang.

De school kent een grote ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is een belangrijke pijler van de kracht van Tabitha. Basisschool Tabitha is een Christelijke school, het wil graag een Christelijke levensbeschouwing meegeven. De waarden en normen die daaruit voortvloeien zijn verankerd in het lesgeven en respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt. Het motto van de school is: 'Iedereen is uniek, niemand volmaakt, maar samen zijn we compleet'. Hierbij hoort een sfeer waarin ieder kind, maar ook elke volwassene zich veilig en prettig voelt en dat de school open staat voor elk individu ongeacht afkomst of religie.

De afgelopen jaren zijn er onderwijskundige veranderingen ingevoerd die het aansluiten bij de (leer)behoeften nog beter laten uitkomen: er wordt een grote mate van zelfstandigheid bijgebracht en in niveaugroepen gewerkt en instructie gegeven. Belangstellenden die buiten deze datum graag een afspraak maken kunnen bellen met (023) 562 28 55.

advertentie