Convenant Ice Planet

Lokaal nieuws

Henk van Ommeren

[SPAARNDAM] Na de eerste meer concrete plannen in 2014 voor een kunstijsbaan op het terrein van Wheelerplanet bij Spaarndam is het geruime tijd stil geweest. Met de ondertekening van een convenant lijkt er nu toch schot te komen in de plannen.

Rond 2004 ontstond het idee om bij de wielerbaan in het Westhoffbos een kunstijsbaan aan te leggen. Dit om het gebied in de winterperiode buiten het wielerseizoen, optimaal te kunnen gebruiken. Bewoners uit de omgeving met name uit Spaarndam-West waren bang dat dit ernstig verkeersoverlast in het oude dorp zou veroorzaken. Daarna bleef het enige tijd stil. Ongeveer vijf jaar geleden begonnen de nieuwe eigenaren met de concrete uitwerking van de plannen. Naast een kunstijsbaan van ongeveer 2 kilometer was hierin ook ruimte voor een hotel, groepsaccommodatie en horeca. Opnieuw werd het enige tijd stil. De belangrijkste reden was dat Tennet dwars door dit gebied 380 Kv hoogspanningslijnen aan ging leggen. Dit had effect op de locatie van de bebouwing.

Nadat er meer duidelijkheid ontstond over de mogelijkheden rond deze masten haalden de eigenaren van de wielerbaan, de heren T. Blom, R. Dijkman en V. Zomer de plannen weer uit de kast. Gesprekken volgden met het recreatieschap Spaarnwoude wat al in 2004 te kennen had gegeven mee te willen werken aan de plannen. Vooral vanwege de verkeersafhandeling werd er ook gesproken met de Dorpsraad Spaarndam.

Een van de eigenaren de heer Dijkman legt uit hoe het plaatje er nu uit ziet: "Op het fietsparkoers van 2 kilometer lengte zal in de periode van oktober tot eind februari een kunstijsbaan worden aangelegd. In de zomer zal het accent vooral op de fiets gerelateerde sporten liggen zoals ook mountainbike en crossen. Verder zijn er mogelijkheden voor skeeler. In de winter periode gaat het vooral om schaatsen. Om de sporters in de gelegenheid te stellen om een aantal dagen gebruik te laten maken van de faciliteiten zullen er een aantal groepsverblijven worden gerealiseerd. Ook komt er een hotel en een restaurant. Het wordt een soort Papendal."

Op maandag 18 december tekenden de drie eigenaren en wethouder Raymond van Haeften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een convenant over dit Ice Planet. Hierin is vastgelegd dat beide partijen de haalbaarheid van deze plannen nader gaan onderzoeken. De gemeente wil meewerken aan de ontwikkeling van dit terrein. Belangrijk daarbij is dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. De verkeersafhandeling is van essentieel belang. De initiatiefnemers verwachten dat er jaarlijks 200.000 bezoekers komen. In de huidige situatie is dat 20.000. De ontsluiting zal via de Zijkanaal C weg richting Noordzeekanaal moeten worden gerealiseerd. In de plannen gaat men uit van dat de eerste paal op 1 januari 2019 in de grond gaat. De eerste schaatsers kunnen in oktober 2019 hun kunsten vertonen.

advertentie