Buddy's zorgen dat je je sneller en meer thuis voelt

Lokaal nieuws

HAARLEMMERMEER Ruim 20 leerlingen van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs mogen zich sinds maandag 19 februari officieel buddy noemen. Zij gaan de komende vijf maanden leeftijdgenoten met een buitenlandse achtergrond helpen bij het (nog beter) leren kennen van onze gebruiken, normen en waarden.

Hoe die begeleiding er precies uit gaat zien, dat mogen ze vooral zelf bepalen. Dus of ze samen gaan musiceren, sporten, musea bezoeken, boeken lezen, winkelen of naar muziek luisteren - dat maakt niet eens zo veel uit. Zolang ze er beiden plezier aan beleven en beiden iets (meer) leren van elkaars (culturele) achtergrond. "En het tot vriendschappen leidt, waardoor jonge nieuwkomers zich niet zo verloren voelen in hun nieuwe leefomgeving.

Want dat hebben deze kinderen allemaal wel gemeen: Ali, Leticia, Dyana, Roksama en Tara en al die 18 andere kinderen. Allemaal rond de 16/17 jaar, met een buitenlandse achtergrond. Sommiggen zijn zelfs nog maar enkele maanden in Nederland en in afwachting van een Nederlands paspoort. Ver weg van huis en haard, vanwege oorlog, geweld of achtervolging. Alles is nieuw. De taal, de school, het weer, kleding, gewoonten en gebruiken. En dan valt het niet mee om je snel thuis te voelen.

Daar helpt onder meer de Internationale Schakelklas (ISK) Hoofdvaart College bij en sinds kort ook een grote groep leerlingen van het Haarlemmermeer Lcyeum (Baron de Coubertinlaan), Herbert Visser College, Hoofdvaart College, Kaj Munk en KSH. Die leerlingen hebben enkele maanden geleden al aangegeven een leerling die in Nederland mag blijven, te helpen in het gewenningsproces. Ze doen dat als buffy, of maatje.

Wie dat uiteindelijk is geworden, is maandagochtend officieel bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het voormalig schoolgebouw van de Albert Schweitzer aan de Hammersjöldstraat. In het bijzijn van ISK-directeur Ronald Smink, mede-initiatiefnemer Melek Usta (Peer2Peer) en onderwijswethouder Steffens-van de Water.

Zo werden ook Ali en Juliette (VWO-leerling Haarlemmermeer Lyceum) aan elkaar gekoppeld en zaten ook zij, net als heel veel duo's, elkaar aanvankelijk verrast aan te kijken. Want buddy willen worden is één, buddy zijn is twee."Samen komen we er wel uit", weet Juliette. "Eerst maar eens goed kennismaken."

"Ik ben trots op jullie", had de onderwijswethouder even daarvoor al laten weten. "Want jullie hebben aangegeven elkaars cultuur te willen delen. Dat is een goed begin."

De ISK is bedoeld voor leerlingen die in Nederland komen en de taal nog niet machtig zijn. Op de ISK worden ze voorbereid op doorstroming naar het reguliere onderwijs. In de praktijk betekent dit dat veel leerlingen van de ISK afkomstig zijn uit 'vluchtelingengebieden'. Denk aan Syrië, Somalië en Eritrea.

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 25 ISK's die met het programma 'Peer Buddy Nieuwkomer' werken en direct contact leggen tussen leeftijdgenoten.

advertentie