'Theoretisch is dit landjepik'

13 november 2014 om 00:00 Voorpagina

HAARLEMMERMEER - Scheve gezichten in Nieuw-Vennep. In het dorp is ergernis ontstaan over de manier waarop Hoofddorp bij onder meer de grens met Nieuw-Vennep geprofileerd wordt. De dorpsraad heeft daarover onlangs een brief naar de gemeente gestuurd. "Nieuw-Vennep staat niet eens op de borden."

De dorpsraad stuurde de brief na klachten van Vennepers die zich ergeren aan onder meer de bebording aan de noordkant van hun dorp. Het is daar volgens hen overal Hoofddorp wat de klok slaat, terwijl Nieuw-Vennep veel minder fanatiek wordt afgebakend. Voorbeeld dat ze daarbij geven is de oude Bennebroekerweg, waar alleen al op de kruising met de Hoofdvaart een hele verzameling Hoofddorp-borden staat. Ook op de nieuwe afrit van de A4 ontbreekt Nieuw-Vennep op de borden.

Landjepik

Voor sommige Nieuw-Vennepers speelt er meer dan alleen de bebording. Van oudsher liep de grens tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep over de oude Bennebroekerweg. Dit is nog terug te vinden op de IJweg bijvoorbeeld, waar ook de laatste huizen voor de kruising met de oude Bennebroekerweg nog een Venneps adres hebben. Daardoor staan gebouwen als tuincentrum Groenrijk en de kerstbomenboerderij van Van Wees dus officieel in Nieuw-Vennep.

Alle nieuwe bebouwing in de strook om hen heen heeft echter Hoofddorpse adressen gekregen. Het Willem Alexander-bad, het Tudor-park, de honkbalverenging, de dependnache van het Haarlemmermeer Lyceum, voetbalvereniging UNO, het seniorencomplex dat momenteel in de kom van de Drie Merenweg en de nieuwe Bennebroekerweg verrijst: ze staan eigenlijk op wat van oudsher Venneps grondgebied is, maar hebben Hoofddorpse adressen gekregen.

"Theoretisch is dat landjepik, ja", zegt dorpsraadsvoorzitter Peter Bokhorst desgevraagd. "Het heeft geen zin om te gaan vragen dit terug te draaien, die discussie is achterhaald. En ik snap ook wel dat het gevoelsmatig bij Hoofddorp hoort, maar formeel is ons hierover nooit iets gevraagd."

Participatie

Navraag bij de gemeente leert dat de verschuiving van de Hoofddorpse grens destijds geregeld is in een zogeheten komgrenzen-besluit dat dateert van november 2012. In het stuk staat dat over de grensverschuiving participatie heeft plaatsgevonden, maar in die participatieronde lijkt de dorpsraad van Nieuw-Vennep daarover inderdaad niet te zijn ingelicht of geraadpleegd. Wel is het besluit destijds gepubliceerd in de gemeentekrant Informeer. "Wij erkennen de nieuwe grenzen gewoon niet", grapt Bokhorst. "Dat Willem Alexander-bad ligt gewoon in Nieuw-Vennep natuurlijk."

Brugrestaurant

In Nieuw-Vennep ligt volgens hem niemand echt wakker van de verschuiving van de grenzen, maar de dorpsraad heeft zich wel voorgenomen haar dorpsgrenzen alerter te gaan bewaken. Bokhorst: "Eerder zijn we het brugrestaurant ook al kwijtgeraakt. Het erotisch uitgaanscentrum, als dat er ooit komt, staat bijvoorbeeld ook op Nieuw-Venneps grondgebied gepland. Daar gaan we meer op letten."

College

Een woordvoerder laat in een reactie weten dat het college nooit in termen van Venneps of Hoofddorps grondgebied spreekt: "Het is allemaal Haarlemmermeers grondgebied." De situatie in de strook tussen de oude en de nieuwe Bennebroekerweg, waarin de IJweg een eilandje Nieuw-Vennep vormt tussen verder Hoofddorpse adressen, werkt volgens het college niet verwarrend en is prima uit te leggen. Er zijn geen plannen om dat stukje Nieuw-Vennep ook Hoofddorps te maken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie