Vragen over noodopvang

22 oktober 2015 om 00:00 Voorpagina

VIJFHUIZEN Er leven in Vijfhuizen veel vragen over het plan van de gemeente om nog voor de Kerst op het Expoterrein een noodopvang voor vluchtelingen te realiseren. Zo vraagt voorzitter Cok de Ruijter van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) zich af of de gemeente de zaak niet nodeloos ingewikkeld maakt.

In de brief die vorige week in Vijfhuizen is bezorgd spreekt de gemeente over het oprichten van een begeleidingsgroep die wordt betrokken bij het opstellen van de randvoorwaarden voor de noodopvang. Cok de Ruijter zegt dat dit niet de goede weg is. "Wie moeten er in zitten, wat is het mandaat van die club? Dat zijn al de eerste vragen die opkomen."

De Ruijter ziet een andere rol weggelegd voor een begeleidingsgroep uit Vijfhuizen. "VDV is de officiële gesprekspartner van de gemeente. De leden gehoord hebbende geven wij aan wat er leeft. De gemeente hoort dit en de andere opvattingen uit het dorp aan, komt met een voorstel en vraagt vervolgens wat we ervan vinden. Dat is de rol waarin wij zitten en die willen wij zo houden. Een begeleidingsgroep kan een hele goede rol hebben als er een noodopvang is."

Het bestuur van de dorpsvereniging heeft officieel nog geen standpunt over de noodopvang. Deze week is bij alle leden een brief op de mat geploft waarin het bestuur naar hun mening vraagt. Het bestuur baseert zijn standpunt op de mening van de leden en wil op dit moment niet vooruitlopen op de bijeenkomst die de gemeente op 31 oktober houdt voor de inwoners van het dorp.

Vorige week werd bekend dat het college in principe bereid is mee te werken aan de komst van maximaal 400 vluchtelingen in paviljoens op het Expoterrein. Die zouden een half tot een jaar kunnen blijven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie