Grondige sanering Spieringhof | 'Zorgen dat troep is opgeruimd'

Voorpagina

VIJFHUIZEN Een mega-operatie om de rotte kies midden in het historische dorpscentrum een fraai aanzien te geven. Op het terrein waar het woonwijkje Spieringhof moet komen is de grondsanering momenteel in volle gang.

De klus lijkt op het werk van een tandarts die een slechte kies moet zien te herstellen. Boren, slechte delen verwijderen en vullen. Simpel gezegd, maar de praktijk is meestal anders. Zo ook aan de Kromme Spieringweg waar ZuidhofVerbeek Ontwikkelcombinatie een bouwplan voor 26 rietgedekte koopwoningen gaat realiseren. Voordat, naar verwachting eind oktober, de eerste paal geslagen kan worden moet het terrein grondig schoongemaakt worden. Het deel tegen de weg aan is het probleem niet. 

Op de locatie tegen de weg heeft de in 1868 gebouwde Nederlands Hervormde kerk gestaan die in januari 2001 werd gesloopt vanwege toenmalige woningbouwplannen.

Het grote terrein erachter, gelegen tussen de Vijfhuizerdijk, Zwarteweg en Kromme Spieringweg, dáár gaat het om. Het was grasland waar vee op liep toen het Vijfhuizense aannemingsbedrijf De Koning het zo'n zeventig jaar geleden kocht. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw en het onderhoud van tankstations, ging het terrein gebruiken voor de opslag van olietanks, stenen, ijzer en andere zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben. In de loop van al die jaren is er heel wat gestort. Dat ging nu eenmaal zo. Dat het milieu kwetsbaar is, daar werd vroeger niet zo bij stilgestaan. 

Daarom ook is momenteel JdB Groep uit Hoofddorp druk in de weer om het terrein te saneren. Er is geboord om uit te vinden hoe diep de vervuiling zit, verontreinigde grond wordt gezeefd en verwijderd en de schoongemaakte 'kies' wordt gevuld met zo'n drieduizend kuub schone grond. Projectleider Alexander Pecht noemt de klus 'verrassend'. "We krijgen te maken met aspecten die we niet verwacht hadden. Van asbest, autobanden en olieconcentraties tot complete tankeilanden van gewapend beton toe. Regelmatig worden grondmonsters genomen. We moeten zeker weten dat alle troep is opgeruimd. De verontreinigde grond wordt veilig gestort zodat het geen schade aan het milieu kan veroorzaken."

We spreken Henk Verbeek van de ontwikkelcombinatie op het terrein. Er wordt hard gewerkt. Verbeek ziet het met plezier aan. "Voor het dorp is het goed dat de rotte kies eruit gaat", meent hij. "Het is dankzij de aantrekkende woningmarkt dat deze megaklus van een kleine half miljoen euro uitgevoerd kan worden. Er is veel belangstelling voor het project. Op twee na zijn alle 26 woningen verkocht. Er is nog volop ruimte voor een twee-onder-een-kapper extra en daarover gaan we met de gemeente in overleg."

Onlangs is officieel de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente die de straten en de stoepen gaat onderhouden. De wir war aan riolering die in de loop van de tijd is ontstaan wordt nu in één keer goed aangepakt. Om het terrein komt een uniform houten hekwerk dat deels begroeid gaat worden. De twee monumentale bomen aan weerszijden van de entree, een rode beuk en een es, blijven behouden. Een dezer dagen gaat het Kadaster de juiste erfgrenzen bepalen en met piketten markeren.

advertentie
advertentie