Het rapport is een vervolg op een onderzoek uit 2016, ook door de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC). Onderzocht is in hoeverre beveiliging van de informatiesystemen binnen de gemeente doeltreffend is ingericht. Gekeken is naar organisatie, techniek en personeel.