Elfers: "Openbare binnen- en buitenruimten behoren voor iedere inwoner, met en zonder beperking, toegankelijk te zijn. Tijdens een bezoek aan Park Schenkeveld moest ik tot de spijtige conclusie komen dat dit park niet voor iedereen toegankelijk is. De oorzaak hiervoor zijn twee smalle bruggen die parkdelen aan elkaar verbinden."