Imre de Roo kan geen reden vinden waarom Haarlemmermeer geen beroep doet op de subsidie: “Dat is ons niet bekend. We weten niet waarom bepaalde organisaties geen subsidie aan vragen en andere wel. Het zou kunnen dat ze te laat waren met aanvragen, en het beschikbare bedrag al op was. Mede om die reden is nu besloten extra geld ter beschikking te stellen, zodat meer burgercollectieven hier een b...