De gemeenteraad heeft vorig jaar in meerderheid het Integraal Accommodatieplan vastgesteld. Het plan ziet erop toe dat dorps- en wijkcentra maar ook sportzalen en gezondheidscentra beter bereikbaar worden en duurzamer en daardoor optimaal worden gebruikt.