Op donderdag 8 april om 17.00 uur kunnen inwoners van Haarlemmermeer meedenken, suggesties doen en vragen stellen aan Nobel met als centrale vraag: waar moet de gemeente volgens de inwoners op bezuinigen? Dat harde keuzes moeten worden gemaakt komt doordat het financieel meerjarenbeeld een structureel en oplopend tekort laat zien.