In de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 wordt melding gemaakt van de plannen. Het gaat om voertuigen die, met inbegrip van lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter. Het verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 uur tot en met 18.00 uur.