Het is 1949. Met in de statuten de doelstelling om ‘de gezonde drang tot beweging die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen’ wordt op 1 augustus speeltuinvereniging ‘De Nieuwe Brug’ opgericht. Nadat Provinciale Waterstaat in 1953 een stuk grond, overgebleven na de aanleg van de Schipholweg en de nieuwe brug over de Ringvaart, aan de ...