In het kader van de nieuwe Bossenstrategie willen de provincie Noord-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan creëren van geboortebossen. De huidige geboortebossen zijn nagenoeg vol en de populariteit van deze bossen maakt dat zij een vervolg verdienen. Initiator Staatsbosbeheer is op zoek naar nieuwe locaties en kwam met de provincie Noord-Holland...