De gemeente en lokale politiek hebben samen tien ambities geformuleerd voor verkeer en vervoer in de toekomst, Een belangrijke is het verbeteren van de veiligheid. Eén van die ambities is dat er in 2050 nul dodelijke slachtoffers in het verkeer.