Tot nu toe staan weinig inwoners te trappelen om hun gasketel de deur uit te doen. De berichten over torenhoge kosten doen de plannen geen goed. Alle raadsfracties gaven tijdens het debat toe dat er nog veel werk aan de winkel is om inwoners mee te krijgen.