In het voorjaar van 2018 stelde de toenmalige gemeenteraad de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout vast. Het was een sluitstuk van enkele jaren van overleg en onderhandelen wat er met het dorp zou moeten gebeuren na het afstoten van verpauperde kassencomplexen.