Wethouder Mariëtte Sedee toonde zich bij de presentatie aan de pers positief over de voorgenomen aanpassingen, waarover nog wel door de gemeenteraad wordt vergaderd, ook de bevolking kan nog reageren.  â€We gaan geen bergen grond halen uit Amsterdam, de hoge heuvels zijn uit het plan geschrapt. We denken de benodigde grond te kunnen winnen die vrijkomt bij woningbouw in Haarlemmermeer zelf. “