Op de grond ter grootte van een half voetbalveld komen meerdere gestapelde woningblokken, variërend in bouwhoogte van maximaal twee tot drie bouwlagen, en lengte: twee aaneengesloten blokken van respectievelijk twaalf en acht woningen en twee losse blokken van twee woningen.