Wethouder Sedee benadrukte dat het beoogde bos niet alleen bestemd is voor inwoners van Abbenes en Lisserbroek. Ook mensen uit andere delen van Haarlemmermeer zijn er straks uiteraard van harte welkom. Maar dat Abbenessers en Lisserbroekers een eigen bos zo dicht bij huis krijgen, is vooral voor hen een aangenaam toekomstbeeld.