Vooruitlopend op landelijke wetgeving had Haarlemmermeer al vanaf april van het afgelopen jaar een soepeler regime voor het bouwen van bijvoorbeeld een dakopbouw, kelder of dakterras. Dat kan sindsdien zonder vergunning plaatsvinden. De gemeente was daarmee de eerste van Nederland. Overigens is deze versoepeling nog nergens opgevolgd. De nieuwe landelijke Omgevingswet die het burgers makkelijke...