Steffens wil met het beleidskader ‘Jong in Haarlemmermeer, opgroeien en opvoeden 2020 - 2024’ een ombuigingsbeleid in gang zetten. Ze geeft aan breed draagvlak te hebben in het ‘jeugdzorgveld’. Men is het in grote lijnen eens met de drie hoofdthema’s uit het nieuwe beleid: het bevorderen van positief opvoeden en het normaliseren van gewone obstakels hierbij; het psychisch welzijn van jongeren v...