In de groep komen vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, culturele instanties, politie, en christelijke en migrantenorganisaties een paar keer per jaar samen. Men gaat in gesprek om elkaar beter te leren kennen, maar er zijn ook gezamenlijke maaltijden, muziekoptredens en toespraken. Hoogtepunt is jaarlijks de Dag van de Ontmoeting. Het initiatief kwam vijf jaar geleden van directeur van Stic...