In nauw overleg met de GGD zijn er aanvullende maatregelen genomen om patiënten en medewerkers te beschermen. Dit houdt onder andere in dat de medewerkers van de huisartsenpraktijken tijdens aanwezigheid in het pand continu handschoenen en een mondmasker dragen en dat de huisartsenpraktijk beperkt open en bereikbaar is. De GGD heeft aangegeven dat het onder deze voorwaarden veilig is voor patië...