Het gaat ontzettend goed met de ijsvogel in Nederland en in onze regio ziet de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (vwgzkl) dat ook. Letizia Baas, coördinator van de ijsvogelwerkgroep legt uit: “Na warme winters worden er veel meer broedparen waargenomen, dan na koude winters. Bijvoorbeeld 2017 was een heel goed jaar, toen zijn er 22 broedparen in ons gebied waargenomen. Dat gebied loopt van IJmui...