De aanvragers om steun blijken voor te komen uit in branches waarin veel bedrijven vertegenwoordigd zijn in Haarlemmermeer: overige dienstverlening (waaronder persoonlijke dienstverlening), zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel en vervoer en opslag. Verreweg het grootste deel van de Tozo-aanvragen is afkomstig is uit eenmanszaken (84 procent) . VOF (9) en BV (7 procent) zijn de andere aanvragers. De aanvragen komen bij de gemeente binnen, de uitbetaling wordt gedaan door de landelijke overheid. 

Zelfstandige ondernemers konden tot en met 31 mei Tozo 1 aanvragen. Tozo 2 is nu ook van start gegaan. Deze regeling kan sinds vorige week via onze website aangevraagd worden. Het grote verschil tussen Tozo 1 en 2 is dat voor Tozo 2 wel de partnerinkomenstoets geldt. Dit was niet het geval bij Tozo 1. Ook is het zo dat bij een aanvraag voor bedrijfskrediet onder Tozo 2 geen sprake mag zijn van surseance van betaling. Noch mag er faillissement zijn aangevraagd of verkregen voor de ondernemer zelf, de onderneming of één van de vennoten waarmee wordt samengewerkt. Als dit wel het geval is, kan de ondernemer geen aanspraak maken op de lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo 2.