Dit centrum, gebaseerd op een win-win-situatie is onder andere een initiatief van gemeente Haarlemmermeer dat daarin samenwerkt met sociale partners, UWV en private partijen. Het werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken.

In Haarlemmermeer kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Wethouder Johan Rip: “Met het Regionaal Werkcentrum helpen we mensen die hun baan door de crisis dreigen kwijt te raken direct naar een andere baan. Zo zorgen we dat inwoners tussen niet wal en schip vallen. Het Werkcentrum is een mooie aanvulling op de dienstverlening die we al bieden met ons lokale Werkgeversservicepunt. Waar ik blij mee ben is dat er binnen de gemeente Haarlemmermeer, op Schiphol, een dependance is ingericht speciaal voor werkgevers op en rond de luchthaven.”

Het werkcentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het werkcentrum de vaardigheden van mensen centraal. Waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat matches mogelijk zijn

Branches waarmee het goed gaat zijn volgens CBS: zorg, ict, voedsel, onderwijs, overheid en de welzijnssector. Waar het minder gaat: horeca, groothandel, transport, metaal, cultuur, schoonmaak en autohandel. Matches tussen deze beroepsgroepen zijn reëel aldus ene gemeentewoordvoerder. "Wij zijn ervan overtuigd dat matches mogelijk zijn en daar werken we door middel van het Regionaal Werkcentrum dan ook aan door werkgevers die momenteel geen werk meer voor hun mensen hebben snel te koppelen aan werkgevers die juist om mensen zitten te springen. Het identificeren van beroepen waarvan de vaardigheden overlappen levert kansen op voor (tijdelijke) beroep-beroep transities."

VOORBEELDEN * Een deel van het productiepersoneel In NL werkt in de metaal, een sector waar waarschijnlijk minder vraag naar personeel zal zijn. Anderzijds is de vraag in de Food en Chemie amper geraakt. Dit biedt kansen voor herplaatsing van ervaren productiepersoneel.

* Een groot deel van de stewardessen zit momenteel zonder werk. De skills van deze mensen, zoals klantgerichtheid en dienstverlening, komen ook terug in beroepen in de zorg en welzijn.

* Werknemers in de evenementenbranche lopen momenteel het risico om hun baan te verliezen. Skills die zij hebben, zoals organiseren en communiceren, kunnen ook worden ingezet in commerciële en administratieve beroepen.

[WERKELOOSHEID] Het aantal personen dat instroomde in een WW-uitkering is sinds de coronamaatregelen in Haarlemmermeer zeer sterk gestegen. De cijfers met betrekking tot de WW-uitkeringen zijn bekend tot april 2020. Het aantal WW-aanvragen in Nederland is door de coronacrisis fors gestegen. In april ontvingen 73.666 personen een nieuwe WW-uitkering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart.
Voor Haarlemmermeer geldt een nog grotere stijging. In april kregen 768 inwoners een nieuwe WW-uitkering ten opzichte van 303 in maart. Dat is maar liefst 154 procent meer. In april zijn er in onze gemeente in totaal 2.623 personen met een WW-uitkering.

[BIJSTAND] "Op dit moment zien we nog geen stijging van het aantal inwoners dat instroomt in de bijstand. Ook niet van jongeren. We verwachten in de maand juli wel een stijging te zien en monitoren deze ontwikkeling. Enerzijds door te zorgen dat deze personen tijdig geholpen worden zodat er geen schulden of broodnood ontstaat, anderzijds door hen te wijzen - waar dat van toepassing is- op de vacatures binnen de branches waar nu juist wel werk is. Daarbij kunnen zij ondersteund worden door medewerkers van het Werkgeversservicepunt."