De gemeente kent het hulpplan 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen'. Vanwege de bijzondere situatie, wordt het mogelijk deze versneld en versoepeld uit te voeren via de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers', die terugwerkt tot 1 maart. Door het coronavirus is de toestroom enorm. Een kwart van de ondernemers ziet een groot deel van het inkomen wegvallen, soms zijn de verdiensten gedaald naar nul. Door de toegezegde miljardensteun van de landelijke overheid kan ook Haarlemmermeer genereus zijn naar haar ondernemers.

De woordvoerder van wethouder Johan Rip (Ondernemerschap): "We proberen zo snel mogelijk te werken en het zal eerder weken dan maanden duren voordat we geld kunnen overmaken. Er zijn hiervoor vele extra handjes ingezet. Zo kunnen we de verwachte vraag van miljoenen euro's steun zo snel mogelijk afhandelen. Om hoeveel het precies gaat zal nog blijken. Wat we weten is dat het maximaal drie maanden inkomensondersteuning betreft tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd."

"In dit stadium is bij de melding het helaas nog niet mogelijk om te zien om welk type bedrijf het gaat. Wat we wel weten is dat we in Haarlemmermeer ruim 8000 ZZP'ers hebben. Grof gezegd valt ongeveer een kwart in de zwaarst getroffen sectoren: luchtvaart, reisbranche/toerisme, horeca, transport, cultuur/sport, evenementen, detailhandel, kappers en schoonheidsverzorging. Echter, veel ondernemers zijn met hun productie en dienstverlening sterk afhankelijk van bedrijven uit de zwaarst getroffen sectoren, maar behoren niet direct tot die sector. Ook zij zullen waarschijnlijk een beroep doen op de nieuwe regeling."

Eerder heeft de gemeente een aantal tijdelijke afspraken gemaakt over gemeentelijke belastingen voor ondernemers: Ondernemers krijgen tot 1 juli uitstel van betalingen, ontvangen geen nieuwe aanslagen en krijgen uitstal wat betreft toeristenbelasting. Ook zijn er tot 1 juli geen doorbelastingen in verband met latere betalingen.

Eric Hoenson