De gemeente kent het hulpplan 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen'. Vanwege de bijzondere situatie, wordt het mogelijk deze versneld en versoepeld uit te voeren via de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers', die terugwerkt tot 1 maart. Door het coronavirus is de toestroom enorm. Een kwart van de ondernemers ziet een groot deel van het inkome...