"Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen elkaar een hart onder de riem steken, hoe voor kwetsbare groepen mensen wordt gezorgd, en dat er geklapt wordt voor mensen die in de zorg belangrijk werk doen. Hoewel juist in deze tijd het verdienen van voldoende geld cruciaal is, is er tegelijkertijd ook oog voor de maatschappelijke kant van zaken. Dat stemt mij positief."