Er is veel geld nodig, en snel. Van Welsem: "We hebben maandelijks 15.000 kosten om de molen draaiende te houden. Daarbij komt jaarlijks een bedrag van 35.000 voor groot onderhoud. We krijgen geen subsidie omdat de molen niet in de originele staat is. Normaal hebben we voldoende inkomsten uit feesten, bruiloften, scholen, fondsenwervende evenementen en donaties uit het bedrijfsleven. De grootste klap komt echter uit het verlies van toeristen. Jaarlijks passeren 10 tot 12.000 mensen de kassa, waar ze 8,50 euro betalen."

"Tot de maand juni is er al een verlies van 40.000", berekent Van Welsum. "Maar de vaste lasten voor bijvoorbeeld de molenaar en zakelijk manager moeten worden doorbetaald. En onderhoud blijft nodig. Daarbij hebben we niet veel vlees op de botten. Dit kan niet al te lang doorgaan."

Het reddingsplan met het motto 'samen sterk' richt zich vooral op buurtbewoners en passanten. In de wieken hangen spandoeken dat de molen in nood is. "We gaan in samenwerking met Eigenwijks Bewonersinitiatieven bloemen in de buurt uitdelen aan mensen in vitale beroepen en hopen via goodwill iets teruggedaan te krijgen. Ook gaan vrijwilligers van de molen bij mensen langs om te vertellen hoe de situatie er voor staat. Zij worden het gezicht van de campagne. Verder richten we ons via social media op iedereen die de molen een warm hart toedraagt. Ook zijn er acties om tegen betaling een naambordje in de molen te krijgen. "

"De start is goed gedaan, de eerste mensen hebben al gedoneerd, maar er moet nog véél meer geld komen. Gelukkig is molen een geliefd baken in de omgeving, vooral in Badhoevedorp, dus ik heb goede hoop dat we de crisis gaan overleven. Maar het mag niet te lang duren...".

Donaties zijn welkom op rekening NL 03 RABO 0359600050 t.n.v. Molen van Sloten.

pr
Foto: pr