Simone vindt het en hele eer dat ze deze titel mag dragen, overigens zijn er ook ambassadeurs op het gebied van dak- en thuislozen en gezinswerk. "Op 20 mei werd de uitslag bekend gemaakt. Superleuk om te horen", zegt ze. "Het is een officieel evenement inclusief beker en oorkonde, die al voor de elfde keer werden uitgereikt. Voor deze erkenning doe je het allemaal."

De 31-jarige jongerenwerker kwam in 2012 bij MeerWaarde, waar ze het sindsdien enorm naar de zin heeft. "Een open organisatie waar iedereen hard werkt voor het welzijn van inwoners in Haarlemmermeer. Ik wil mijn uitverkiezing dan ook aan hen opdragen. MeerWaarde heeft mij voorgedragen. Omdat ze vinden dat ik goed kan duiden wat de preventiewaarde van jongerenwerk is, en dat ik enthousiast en goed zichtbaar ben. Offline en online. Intern hebben we een aantal grote projecten opgezet, zoals samenwerking met de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Een voorbeeld is het Innovatie- en KennisLAB van maart waarbij meer dan 200 collega’s van welzijn, politie, handhaving, GGD, onderwijs, leerplicht, mantelzorg, sport en bedrijfsleven samenkwamen."

Haarlemmermeer is een leuk werkgebied. De jongeren zijn hier geweldig

"Haarlemmermeer is een leuk werkgebied. De jongeren zijn hier geweldig", vindt de ambassadeur, die geboren en getogen is in Schagen en tegenwoordig samenwoont in Den Haag. Ze heeft zelf geen kinderen. "Er is een grote diversiteit met 31 kernen, verschillend van de grote plaatsen Hoofddorp en Nieuw-Vennep tot allerlei kleine dorpjes. Ik weet niet waar je beter kan opgroeien. In het buitengebied is veel sociale cohesie, daar lossen de inwoners hun problemen meer zelf op. Burenhulp is heel gewoon, de mensen kennen elkaar vaak langduriger. Aan de andere kant zijn de voorzieningen in de grote plaatsen een stuk uitgebreider en is er meer keuze met wie je om kan gaan. Elke woonomgeving heeft zijn eigen charme, met jongeren die op hun eigen wijze opgroeien"

"Vaak zie je dat vooral de ouders belangrijk zijn voor het welzijn van hun kinderen. De eerste 25 jaar zijn bepalend voor het verdere leven. Voorop staat dat elke vader en moeder het beste wil. Daar ga ik van uit. Voor grote groepen lukt het opvoeden prima binnen de mogelijkheden. Maar soms zijn de middelen of mogelijkheden er binnen een gezin (tijdelijk) niet. Tijdens het thuis leren in de afgelopen coronaperiode kwam ik in contact met een jongere met ouders van niet Nederlandse afkomst, die de taal niet machtig zijn. En er was geen computer beschikbaar om huiswerk te maken. Er dreigde precies in het examenjaar een leerachterstand. Toen hebben wij via voorzieningen als het kindpakket een laptop kunnen regelen en kon ze toch nog slagen."

“Problemen kunnen voorkomen bij jongeren in gezinnen met allerlei achtergronden. Ze zijn niet toe te wijzen tot een bepaalde groep. Hoogopgeleid en laagopgeleid, arm en rijk, eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen, allochtoon en autochtoon. De diversiteit van de Haarlemmermeerse samenleving zien wij terug in de jeugd die wij spreken. We zijn er in elk geval voor alle jeugd. Iedereen heeft recht op steun van een sociaal werker jeugd.”

Je moet de taal van de jongeren kennen, maar de woorden en toon niet kopiëren

Ze geeft die hulp vol enthousiasme. "Ik was 17 toen ik voor het eerst in dit werk stapte. Ik ben hiervoor gemaakt. Het is een echt vak, en echt wel anders dan dat een buurvrouw of oma met jongeren kletst. Als jongerenwerker moet je aansluiting vinden bij hun leefwereld. En dat met een open vizier. Kijken wat op je pad komt en dat aanpakken. Je moet de taal van de jongeren kennen, maar de woorden en toon niet kopiëren, dat komt onnatuurlijk over. Ik hou de ontwikkelingen en trends bij."

"Je moet dicht bij jezelf blijven, aansluiting zoeken, niet autoritair worden, maar wel professioneel. Je moet goed kunnen praten én goed kunnen luisteren. Als er, zoals de afgelopen periode een aantal jongeren dichter dan 1,5 meter bij elkaar stonden, dan kan je zeggen: uit elkaar jullie. Maar je kan ze ook op hun verantwoordelijkheid wijzen. Belangrijk is om eerst contact te maken, het gesprek te voeren, voordat je met een vingertje gaat wijzen."

MeerWaarde focust op preventie. Daarmee wordt zwaardere zorg voorkomen. De preventieve inzet van het jongerenwerk blijkt vooral uit het aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Door te luisteren, talententontwikkeling te bieden, en jongeren op weg te helpen door hun eigen kracht en netwerken te versterken. Simone gaat met deze filosofie het komende jaar het land door, dit naast haar werk voor jongeren in Haarlemmermeer. "Ik ga het sociaal werk uitdragen vanuit de visie van MeerWaarde. Ik hoop daarvoor via bepaalde netwerken een beweging in gang te zetten, waarbij het belang van sociaal werk verder wordt uitgedragen. We zijn niet voor niets uitgeroepen tot een cruciaal beroep."

Eric Hoenson