Na een stevige toename van het aantal ruzies in de afgelopen jaren, lijkt er dit jaar in Haarlemmermeer een stabilisatie te zijn wat betreft mensen die een beroep doen op buurtbemiddeling. “Het virus zorgt niet alleen voor conflicten maar ook voor verbinding. Het lijkt dat de oproep voor nieuwe bemiddelaars in deze zomerperiode wat anders loopt. Het is door veranderende richtlijnen wa...