“Het is voor iedereen een rare tijd,” begint Lex Passchier, die per 1 juni het voorzitterschap van de stichting van Tippy van Langeraad overnam. “Onze deelnemers hebben een verstandelijke beperking en maken in gewone tijden wekelijks gebruik van onze activiteiten. We gaan kijken wat er kan worden opgestart en in welke vorm, maar dat is lastig.” Van Langeraad vult aan: “Sommige deelnem...