[Het afgelopen jaar waren er 92 opnames die zorgden voor een bezettingsgraad van 83 procent.

Simone Koops-Ouwerkerk: "Dat ligt in de lijn van de laatste jaren. Een mooi cijfer. Er verandert niet veel. We hebben weleens een honderd procent bezetting, dat kunnen we ook aan. Je weet nooit hoe het loopt, sommige mensen overlijden snel. De bezetting is prima, ook als je kijkt naar andere hospices in Nederland waar soms sprake  is van 40 of 50 procent bezetting."

[Van de opnames kwamen er 33 patiënten vanuit thuis, 49 vanuit een ziekenhuis en 10 van elders.
Simone Koops-Ouwerkerk: "Dat kan bijvoorbeeld een verpleeghuis zijn of een andere zorginstelling. Het wisselt wel eens, maar deze verhouding ligt in de lijn van de afgelopen jaren."

[Er overleden 88 mensen, 7 werden ontslagen.

Simone Koops-Ouwerkerk: "Het komt wel eens voor dat onze bewoners dankzij goede zorg stabieler worden en weer naar huis kunnen. Sommigen komen uiteindelijk weer terug, of overlijden in de thuissituatie. Wat betreft deze cijfers zit in de loop van de jaren geen ontwikkeling, maar het ene jaar is wel eens wat anders dan het andere."

[Gemiddelde verblijfsduur is 35 dagen, met een variatie van een verblijfsduur van 1 tot 188 dagen.

Simone Koops-Ouwerkerk: Ook deze cijfers zijn vrij stabiel, hoewel het in 2018 op gemiddeld 24 dagen lag. Het komt voor dat iemand zo slecht is dat hij of zij snel na  aankomst al overlijdt. Dat maakt uiteraard niet uit, daar zijn we ook voor. Die patiënt kan ook nog goede zorg ervaren, evenals rust, comfort en vertrouwen. Maar we zien mensen het liefst wat langer zodat we echt wat voor ze kennen betekenen."

"181 dagen is heel lang, dat komt niet zo vaak voor. Het hangt sterk af van de individuele situatie, mensen gaan soms stukjes vooruit. Wij blijven goed voor zo iemand zorgen, dat is onderdeel van ons werk. Daarbij is het niet zo dat zo iemand steeds weer mensen ziet komen en gaan. Elke patiënt heeft een eigen kamer. Er is ook een huiskamer, en daar ontstaan wel eens goede contacten."

[De gemiddelde leeftijd bij opname was in 2019 72 jaar, de jongste was 39, de oudste 96.

 Simone Koops-Ouwerkerk: "Het gemiddelde is stabiel. Meestal gaat het hier natuurlijk om oudere mensen. We hanteren geen leeftijdsgrenzen, maar kinderen nemen wij niet op, daar zijn aparte hospices voor. Er is zeker geen bovengrens, want de zorg per patiënt ligt heel verschillend. Iemand van 50 jaar kan meer zorgen nodig hebben dan iemand van 90. Velen hebben kanker, dementie, parkinson of andere problemen. Het is heel individueel."