De bijdragen van de kinderen flink omhoog schroeven, bij de gemeente vragen om een lagere huur van het clubhuis of waar mogelijk andere geldbronnen aanboren. Wát er moet gebeuren weet voorzitter Peter de Wit nog niet. Maar dát er iets nodig is om De Spiering te redden is duidelijk.

"De gemeente trekt de garantiesubsidie voor oud-papier per 1 juli terug, waardoor het voor ons met de lage papierprijs niet meer rendabel is het op te halen", legt De Wit uit. "Overigens was de regeling al in 2015 formeel ingetrokken, maar sindsdien bood de markt constant hogere prijzen dan de gemeente garandeerde. Per 1 januari 2020 zakte de prijs echter in, waardoor de gemeente besloot om de eerste helft van 2020 nog te zorgen voor een garantstelling."

"We gaan elke twee maanden met ongeveer vijftien vrijwilligers langs de deuren in Vijfhuizen en omgeving. Zaterdag voor de laatste keer. Ik hoop dat we ondanks de coromamaatregelen iets extra's kunnen doen. Ik roep in elk geval alle oude vrijwilligers op om nog een keer na afloop het gebruikelijke frietje te komen eten."

Een oude traditie gaat daarmee verloren. In Vijfhuizen wordt het papier al vanaf 1981 opgehaald door Jeugdwerk De Spiering. Destijds opgezet om er de activiteiten voor de kinderen van te betalen, de kosten voor het jaarlijkse kamp voor de ouders betaalbaar te houden, en om er de huur van het clubhuis aan de gemeente van te betalen. Tegenwoordig wordt het geld daarnaast gebruikt voor dorpsactiviteiten als de bingo, sinterklaassurprises maken en de minifeestweek op woensdagmiddag in de feestweek. Dit jaar zou 4,5 miljoen kilo worden bereikt.

"We zijn hard aan het denken hoe we geld kunnen genereren om de klap op te vangen. Per jaar halen we al snel 3500 euro op. Dat geld kan je niet zomaar op een andere manier verdienen. Je hebt in Vijfhuizen ook andere clubs die met allerlei acties iets willen bijverdienen. Een verhoging van de contributie is ook geen optie. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. De ouders betalen nu 60 euro per kind voor een seizoen. Daar kan je toch niet zomaar 90 euro van maken? En zelfs dan redden we het nog lang niet."

"Ik vrees voor het voortbestaan van De Spiering mocht de gemeente niet bijspringen. Dus ik zal met de wethouder moeten gaan praten om meer subsidie te vragen. Het had natuurlijk makkelijker geweest als de garantieprijs was gebleven."

Ook in Beinsdorp, Rijsenhout en Nieuw-Vennep zijn de ophaalacties voor oud-papier gestopt.

[REACTIE GEMEENTE] De gemeente laat weten zich te hebben voorbereid op het eventueel wegvallen van inzameling door verenigingen. "We spelen hierop in door de inzamelfrequentie van de containers te verhogen en containers bij te plaatsen. Eerder zijn al containers bijgeplaatst op locaties waar verenigingen vast containers hadden staan. Daarnaast zijn containers bijgeplaatst in wijken waar verenigingen huis aan huis inzamelden," zegt een woordvoerder.

Door de coronamaatregelen is het aanbod van afval extra gegroeid. De druk op de containers is groot. Meerlanden doet er alles aan om beschikbare capaciteit optimaal in te zetten. De gemeente bekijkt op welke manier en welke locaties de capaciteit tijdelijk uitgebreid kan worden met bovengrondse containers.