De bijdragen van de kinderen flink omhoog schroeven, bij de gemeente vragen om een lagere huur van het clubhuis of waar mogelijk andere geldbronnen aanboren. Wát er moet gebeuren weet voorzitter Peter de Wit nog niet. Maar dát er iets nodig is om De Spiering te redden is duidelijk.