De fractie van de ChristenUnie-SGP diende een motie in om inwoners te stimuleren om hun betegelde tuinen groener te maken. Dat is beter om de verwachte stortbuien te kunnen verwerken. Naast goede voorlichting zou er ook een bescheiden subsidiepot moeten komen om aarzelende tuinbezitters over de streep te trekken.

Tot teleurstelling van meerdere fracties sprak wethouder Jurgen Nobel van Financiën echter zijn veto uit over die laatste optie. Volgens hem is er geen geld beschikbaar voor een subsidieregeling.

Fractievoorzitter Koos de Vries van de ChristenUnie-SGP zag daarom geen andere mogelijkheid om dat subsidieplan uit zijn motie te halen. Meerdere raadsleden reageerden ontstemd.

PvdA-fractievoorzitter Dicky Kerkhoff zei het erg jammer te vinden dat de subsidie 'eruit werd gefietst' terwijl de totale gemeentebegroting meer dan 500 miljoen euro omvat. GroenLinks-raadslid Peter Boerman noemde het veto van de wethouder 'echt bizar' en D66-raadslid Charlotte van der Meij vond de motie die overbleef zo 'inhoudsloos' dat haar fractie zelfs tegen stemde.

Dat deed ook de fractie van Forza!. Raadslid Jordy Schaap zei dat inwoners zelf moeten beslissen of ze tegels of groen in hun tuin willen en dat de gemeente ze daarbij niet hoeft te helpen.