In VANG is een grote rol weggelegd voor burgers uit Haarlemmermeer om zoveel mogelijk afval te scheiden. Het restafval wordt nog slechts één keer per vier werken opgehaald via een vrij kleine rolemmer. Plastic wordt daarentegen elke twee weken opgehaald.

Jordy Schaap van Forza!: "Steeds meer gemeenten besluiten om het scheiden van plastic, blik en drankpakken niet meer door de inwoners zelf te laten doen. Nieuwe inzichten en technieken hebben geleerd dat het achteraf scheiden veel effectiever en beter voor het milieu is. Dit is gebleken uit een proef van de gemeente Utrecht. De gemeente Amsterdam had al eerder aangegeven te zullen stoppen met het vooraf scheiden van het zogenaamde PMD-afval om dezelfde reden."

Schaap vindt het daarom geen verstandig idee om nu aan de inwoners van Haarlemmermeer te vragen nog meer afval te gaan scheiden terwijl achteraf scheiden bij de afvalverwerking veel effectiever en beter is voor het milieu. Hij pleit in het verlengde hiervan dat restafval vaker wordt opgehaald dan een keer in de vier weken.

De machine scoort beter dan de afvalscheidende mens

Het voorstel van Forza! klinkt niet vreemd. In Nederland wordt de gedachte voor het achteraf scheiden sterker. Hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Raymond Gradus pleit voor een einde aan wat hij noemt 'alle gedoe en gezeul met plastic'. "Gewoon bij het restafval gooien is op termijn de beste oplossing", liet hij vorige week in dagblad Trouw weten. "Textiel en papier scheiden blijft wel belangrijk, maar voor het plastic is een beter alternatief ontwikkeld. Dat alternatief is simpel: schakel een machine in. Laat die alle plastic uit de grote afvalstroom vissen. De machine scoort beter dan de afvalscheidende mens."

De Stichting Milieu Centraal stelt dat het voor plastic verpakkingen en drinkpakken niet zoveel uitmaakt of het gescheiden ingezameld wordt of samen met het restafval. Op hun website wordt wel nadrukkelijk op het belang gewezen dat groenafval niet bij het restafval terecht komt omdat dit blijft blijft plakken en moeilijk er uit te pikken is.

"Na-scheiden is effectiever", zei Edward Iemenschot van afvalverwerkingsbedrijf AEB Amsterdam onlangs op RTLnieuws. "Met zeven lasers en computertechnieken halen we het plastic uit de grote berg restafval. We kunnen daarbij ook makkelijk sorteren op verschillende soorten plastic die weer te recyclen zijn."

De economen Elbert Dijkgraaf en Raymond Gradus van de VU Amsterdam vinden nascheiding niet alleen onverstandig vanuit milieu-oogpunt, ook kost het veel meer geld. Volgens hen wordt het in de toekomst alleen nog maar goedkoper om afval te scheiden.

Het gemeentebestuur laat via een woordvoerder weten dat pas eind augustus na het zomerreces eventueel wordt ingegaan op het verzoek van Forza!