[De oecumenische kerkgemeenschap De Ark wil ‘verbonden zijn met alles wat leeft’ en dat heeft tot heel veel duurzame initiatieven geleid. Eerder al was De Ark bijvoorbeeld betrokken bij het opzetten van de Wereldwinkel, de Repaircafé’s en de Energiebank. Nu wordt er gewerkt aan het voorkomen en wegwerken van schulden met schuldhulpmaatjes. Het kerkgebouw zelf is duurzaam ingericht met zonnepanelen, ondergrondse wateropvang en beplanting die biodiversiteit stimuleert.

Voorganger Aarnoud van der Deijl (56) vindt het heel toepasselijk dat een kerkgemeenschap zich inzet voor het milieu. "Dat sluit goed aan bij ons geloof. God heeft de wereld geschapen en het is onze taak om daar zorgvuldig mee om te gaan. We voelen ons verantwoordelijk de schepping door te geven aan volgende generaties, ik heb zelf ook kinderen. Dat deed Noach, dat doen wij nu ook. Ook ik heb zorgen om de toekomst wat betreft klimaat en zeespiegelstijging. Aan de andere kant geloof ik niet dat wij mensen de enige factor hierin zijn. Je mag ook vertrouwen in God hebben."

De Ark werd vijf jaar geleden als 70e lid aangesloten bij de landelijke stichting GroeneKerken, die kerken op weg helpt duurzamer en groener te worden. De Hoofddorpse kerk was er vroeg bij. Nu zijn er al 300 kerken aangesloten. Van der Deijl: "De groei neemt toe. Blijkbaar zijn steeds meer kerkgemeenschappen zich bewust van de gedachte dat we zelf ook iets kunnen doen. Overigens zijn er nu ook vijf groene moskeeën, met hetzelfde motief."

[FAIR TRADE] "Binnen ons gemeenschap wordt al sinds de jaren tachtig actief gewerkt aan een betere en groene omgeving. Toen was vier keer per maand de Wereldwinkel aanwezig in de kerk om fair trade spullen te verkopen. We hebben ongeveer 800 leden. Natuurlijk is niet iedereen even actief in dezen, maar het idee om ons in te zetten voor het milieu wordt wel breed gedragen. En er komt iedere keer iets nieuws bij. Een prettige bijkomstigheid is dat we sneller aansluiting hebben met maatschappelijke bondgenoten. We hebben dezelfde idealen, dat levert verbindingen op."