In de mailbox van wethouders en raadsleden van onder andere Haarlemmermeer, Aalsmeer en Heemstede verscheen zondagavond een mail van Van Rijn. De strekking: zorg dat De Meerlanden stopt met de plannen voor een biomassacentrale in Rijsenhout. Acht gemeenten in de regio zijn aandeelhouder van de afvalverwerker en kunnen volgens haar hun invloed uitoefenen. Er zijn al eerdere dergelijke oproepen geweest, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Ondertussen is er een omgevingsvergunning afgegeven waardoor de planners door kunnen gaan met voorbereidingen in Rijsenhout.

Van Rijn denkt nu meer kans te hebben. "Er zijn recente landelijke ontwikkelingen die wijzen op de nadelige effecten van biomassacentrales. Volgens het RIVM zijn de fijnstoffen die vrijkomen schadelijk voor de gezondheid. De centrales zijn niet zo groen als ons is voorgespiegeld. Niet voor niets heeft de gemeente Diemen de bouw van een nieuwe biomassacentrale stopgezet. Gemeenten Diemen, Aalsmeer en Noordwijk zijn geen voorstanders van een biomassacentrale, nu Haarlemmermeer nog."

Een rechter hecht normaal gesproken veel waarde aan maatschappelijke ontwikkelingen

"Er moeten voor dat het bouwen begint volgens ons nog allerlei onderzoeken worden gedaan, onder andere naar de effecten van de draaiuren van beide ketels en de gezondheidsrisico's. Ook verloopt de communicatie met De Meerlanden zeer stroef. Ze geven geen enkel gehoor aan onze zorgen. Er wordt zogenaamd een participatiebijeenkomst met bewoners gehouden, maar ondertussen worden de plannen gewoon doorgedrukt."

Omwonenden willen de politici wakker schudden. "Wij zetten het werk voort van veel mensen in de Aarbergerweg en omgeving. Sommigen strijden al tien jaar tegen De Meerlanden, ze zijn opgebrand en het geld is op. Er komt een rechtszaak aan, een beroepschrift is inmiddels ingediend bij Rechtbank Noord-Holland. Ik ben geen jurist, maar ik denk dat er een gerede kans is dat de plannen moeten worden stopgezet. Een rechter hecht normaal gesproken veel waarde aan maatschappelijke ontwikkelingen en die zijn niet gunstig voor de acceptatie van biomassacentrales. Uit talrijke onderzoeken blijkt nu ook dat onze zorgen gegrond zijn.."

GEMEENTE De gemeente werkt momenteel aan het eigen beleid op het gebied van biomassa, nadat vorig jaar de komst van nieuwe biomassacentrales is stilgelegd met een voorbereidingsbesluit. De provincie is het bevoegde gezag voor het verlenen van de vergunning voor de vervanging van de bestaande centrale van Meerlanden. Dit vergunningstraject was al eerder gestart en loopt nog. De gemeente realiseert zich dat er in de samenleving volop discussie is over biomassa en is niet doof voor dit maatschappelijke gesprek, echter het is op dit moment niet aan de gemeente om een lopende procedure van een andere overheid stil te leggen.


.

We hebben een nuttige toepassing voor lokaal snoeihout gevonden

REACTIE MEERLANDEN De Meerlanden laat in een schriftelijke reacties weten dat de vragen in de brief van mevrouw Van Rijn-Bieshaar in het huidige proces aan bod zijn geweest en beantwoord. "Met de bouw van de biowarmte-installatie wil De Meerlanden extra invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben hiermee een nuttige toepassing voor lokaal snoeihout gevonden, die bovendien direct bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie op weg naar aardgasvrije verwarming in de regio. In de praktijk betekent dit het drogen van snoeihout, dat beschikbaar komt bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan bomen en beplantingen in de gemeenten uit ons verzorgingsgebied, en dit vervolgens om te zetten in warmte. Deze houtige biomassa wordt op dit moment gecomposteerd of blijft achter in het plantsoen. Een bijkomend effect is dat deze installatie de bestaande houtkachel voor hoogwaardige warmte van onze Groene Energiefabriek vervangt en daarmee zorgt voor minder emissie."

VOOR- EN NADELEN Biomassa is een afkorting van biologische massa. Het bestaat uit zowel plantaardig als dierlijk materiaal, bijvoorbeeld hout en mest. Maar ook van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt biomassa gemaakt. Biomassa wordt door vergisting, verbranding of vergassing omgezet in brandstof, stroom of warmte.

Naast het vrijkomen van CO2 is een ander vaak genoemd nadeel de speciaal voor biomassa geteelde producten, zoals suikerriet, maïs en palmolie. Als veel boeren overstappen op teelt voor biomassa, kan dat ten koste gaan van de voedselproductie.

Als voordelen worden genoemd dat biomassa is te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld kolen, en die flexibiliteit is handig voor de energieleveranciers. Ook de relatief stabiele aanlevering is een pré, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie.