In een opiniestuk in de Volkskrant waarschuwden Nobel en oud-burgemeester, partijgenoot en de huidige voorzitter van makelaarsorganisatie NVM onlangs voor de gevolgen van nieuwe geluidsnormen. Hierbij integraal hun tekst, onder de kop 'Laten we ons nu uit de crisis investeren'

Bouwen, bouwen, bouwen. We roepen het vaak. De woningnood is immers hoog. Maar elke keer als gemeenten, bouwers, makelaars en ontwikkelaars de handen uit de mouwen willen steken om die stenen op te stapelen, komt er weer iets langs dat roet in het eten gooit. Stikstof. Pfas. Geluid. Tekorten aan bouwmaterialen en werknemers bij de bouwers. Elke keer moeten de handschoenen weer uit en moeten wij op onze handen zitten. Als dat zo doorgaat, zitten we straks weer in dezelfde situatie als tijdens de crisis van 2008.

Die crisis is er de oorzaak van dat we nu met woningtekorten kampen. En aangezien we nu –door corona- afstevenen op een nieuwe crisis moeten we laten zien dat we geleerd hebben. Wat we nu nodig hebben, is het een sterke en betrouwbare overheid die alle seinen op groen zet voor de woningbouw. We moeten onszelf uit de crisis investeren, al voordat hij goed en wel begonnen is.

Dan helpt de boodschap van minister Ollongren dat er nieuwe geluidsnormen komen voor de Schipholregio niet. Dit is voor de hele regio Amsterdam, en specifiek voor Haarlemmermeer slecht nieuws. Want volgens de nieuwe rekenmethodiek zouden mensen veel meer mensen last van het luchtvaartgeluid hebben dan in het oude model. Driekwart van Haarlemmermeer wordt dan, qua geluid, aangeduid als ‘slecht’ tot ‘heel slecht’. En dat betekent dat er niets meer kan worden gebouwd. Ook kunnen er dan geen wegen meer aangelegd worden. Kortom: Haarlemmermeer –en de hele regio Amsterdam- gaat op slot, met alle gevolgen van dien.

Nu wordt éénzijdig dit geluidsbeleid opgelegd bij de gemeente

Vanzelfsprekend moet luchtvaartgeluid betrokken worden in de afweging waar we huizen en bedrijven bouwen en waar niet. Wij moeten immers zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat voor onze inwoners, werknemers en bezoekers. Echter, nu wordt éénzijdig dit geluidsbeleid opgelegd bij de gemeente, zonder dat gekeken wordt naar de consequenties hiervan. En die consequenties zijn immens, en kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen.

Haarlemmermeer is al jaren de grootste economische regio van Nederland. Schiphol is een economische motor van jewelste. Als hier elke ontwikkeling zou moeten stoppen, zou dat ook invloed hebben op de rest van Nederland. In Haarlemmermeer willen we minimaal 20.000 bouwen woningen. In de hele regio moeten maar liefst 250.000 in de hele regio. Dat zou zomaar op losse schroeven komen te staan.

Vanzelfsprekend moet je ook luchtvaartgeluid meenemen. We moeten zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat voor onze inwoners, werknemers en bezoekers. Maar als we op deze manier doorschieten, kan er helemaal niks meer en staat Nederland vroeg of laat stil.

Dat geldt ook voor dat andere zwaard van Damocles, stikstof. Natuurlijk moeten we zorgen voor vitale natuurgebieden. Maar als het gevolg is dat er niet meer gebouwd wordt, dupeer je daar ook duizenden mensen mee. Bedenk ook wat die schaarste met de huizenprijzen doet. Die zullen de pan uit rijzen.

Onlangs schreven veel belanghebbenden in de bouwwereld al een brandbrief. Zij willen een pot van tien miljard vrij maken voor de woningbouw. Dat is een prima idee natuurlijk, maar wij verwachten ook van het rijk dat ze de belemmeringen wegneemt die woningbouw in de weg staan. Zowel het rijk als de provincies moeten dan ook helpen met bijvoorbeeld het aanleggen van wegen, spoor en ander openbaar vervoer, zodat de mensen die een mooie woning betrekken gewoon van en naar hun werk kunnen.

Wij moeten ervoor zorgen dat we niet de ene keer ruim baan geven aan de bouwers en dan weer op de rem moeten trappen. Kortom: geef ons de ruimte om te bouwen en Nederland uit de crisis te investeren, door te bouwen, bouwen en nogmaals te bouwen.

Vooral rond Schiphol zijn de gezondheidsrisico's hoog

SLUIPMOORDENAAR Raadsleden GroenLinks Haarlemmermeer Peter Boerman en Maaike Ballieux vinden Nobel onterecht in de rol van slachtoffer. Volgens hen staat Haarlemmermeer nu echt voor keuze staat: óf wonen, óf vliegen.

"Als een bom zijn ze ingeslagen bij de gemeente Haarlemmermeer: de aangekondigde rekenregels voor cumulatie van vliegtuiggeluid. Ze zouden woningbouw hier bijna onmogelijk maken. En dat klopt ook. Maar dat komt niet door de regels, dat komt erdoor dat we jarenlang Schiphol te veel zijn gang hebben laten gaan. Tijd om daar eens fermer tegen op te treden."

"Geluidshinder is een sluipmoordenaar. Aldus de WHO, de organisatie die wereldwijd toeziet op de gezondheid. Uit een WHO-rapport uit 2018 blijkt dat ernstigere gezondheidseffecten van omgevingsgeluid, zoals de meest voorkomende hart- en vaatziekten, al optreden bij lagere niveaus dan aanvankelijk gedacht. Ook op bijvoorbeeld de stofwisseling heeft geluidshinder een ernstige negatieve invloed, zo blijkt. Daarom heeft de WHO de afgelopen jaren richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. In RIVM-onderzoek, dat naar aanleiding van het WHO-rapport is gedaan, bleek dat het Nederlandse beleid vrijwel nergens aan deze richtlijnen voldoet. En het RIVM raadt dan ook het Nederlandse beleid te verbeteren door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO."

Volgens Boerman en Ballieux zijn er in Haarlemmermeer veel mensen die dagelijks last hebben van geluidshinder. "De WHO heeft aangegeven dat gecumuleerde geluidsniveaus boven de 45 dB schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij de NOMOS-meetpunten in Haarlemmermeer is het geluidsniveau echter constant minstens 62 dB. Het is zelfs nog erger, volgens de rekenregels in de Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet, die begin juni ter consultatie is gegaan. Volgens deze nieuwe rekenmethodiek heeft 75 procent van de gemeente Haarlemmermeer een (zeer) slecht akoestisch leefklimaat."

"En dat komt bijvoorbeeld bovenop eerdere berichten, waaruit blijkt dat Haarlemmermeer behoort tot dodelijkste regio’s ter wereld als het aankomt op verkeersuitstoot. In Nederland overlijden jaarlijks 10- tot 15.000 mensen aan de gevolgen van vieze lucht en herrie. Vooral rond Schiphol zijn de gezondheidsrisico's hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM."

"Maar wat doet de gemeente? Je zou misschien verwachten dat het gemeentebestuur geschokt reageert op deze bevindingen, en vervolgens alles in het werk stelt om dit probleem bij de wortel aan te pakken. Het is zonneklaar: zo kan het niet langer. We moeten Schiphol ons niet langer de wet laten opleggen. Omwille van de luchtvaart werd al gemarchandeerd met stikstofeisen, met klimaateisen en met veiligheidseisen. Nu blijkt ook het geluid echt veel bedreigender voor de gezondheid dan vanuit rijkswege ooit is voorgesteld. Daarvoor is niet voor niets het woord ‘Schiphollen’ bedacht."

"Helaas doet ons college van B&W precies het tegenovergestelde. VVD-wethouder Jurgen Nobel kruipt in de Volkskrant in de slachtofferrol over dat hij geen woningen meer kan bouwen, vanwege de strenge geluidsregels. In plaats van de bron ter discussie te stellen, moeten de regels het weer eens ontgelden. Maar die regels komen toch niet zomaar uit de lucht vallen? Die regels geven aan dat een gezond leefklimaat niet samengaat met een overdaad aan herrie. En daarover had hij als wethouder veel eerder aan de bel moeten trekken."

"Het is dus nu kiezen: óf wonen, óf vliegen. Allebei tegelijk? Als we willen dat mensen met genoegen in deze gemeente kunnen (blijven) wonen, zonder dat hun gezondheid in het geding komt, moet de door Schiphol veroorzaakte geluidsoverlast met tientallen procenten omlaag."

VOL GAS Ondertussen geven projectmanagers van de gemeente en diverse aannemers 'gewoon' vol gas wat betreft nieuwe woningbouw. Alleen al in het zuiden van Hoofddorp staan al 4500 woningen gepland. De wijken TudorPark en Nassaupark zijn bijna af. Ook in de wijken Lincolnpark, Tudor Gardens, Rooseveltpark en Victoriapark worden nieuwe woningen gebouwd. De coronacrisis heeft nauwelijks gezorgd voor vertraging.

Lars van Engelen, directeur bij Hyde Park, die op het verouderde kantorencomplex Beukenhorst West ongeveer 3800 woningen wil realiseren: “Bij ons loopt alles nog volgens schema. Deze zomer start de verkoop van appartementen en eind dit jaar gaan we echt bouwen. In 2023 moeten dan de eerste woningen gereed zijn. De hele transformatie van het gebied duurt ongeveer zes jaar."

“Wij bouwen ook gewoon door”, zegt Henk Hoorn van Van Wijnen Bouw. Hij is onder andere verantwoordelijke voor de bouw van 136 woningen op het Westerdreefkwartier in Nieuw-Vennep en ontwikkelt ook op het Pioniersterrein. “Kijk, soms doen we het net even anders. Bijvoorbeeld bij renovatieprojecten. Dan doen we nu eerst de buitenkant. En als de regels straks wat soepeler zijn, gaan we verder met de binnenkant. Die flexibiliteit moet je hebben. Datzelfde geldt voor de stikstofcrisis. Dat heeft, bijvoorbeeld in Nieuw-Vennep wel een half jaar vertraging veroorzaakt. Maar ook dat is ondernemerschap.”

Harm Jansen, directeur van BPD, regio Noord-West, wijst vooral naar de infrastructurele projecten van de overheid. “Het is van groot belang dat alle gelden die gereserveerd zijn om de aanleg en ontsluiting van nieuwe wijken te versnellen, daar ook daadwerkelijk voor zullen worden ingezet. Dat is ook erg belangrijk voor de werkgelegenheid in de bouw.”

Eric Hoenson

pr
Foto: pr
Nobel (voorgrond) en Hoes op archief. Ze pleiten voor soepelere luchtvaartregels.
Jan Aukes
Foto: Jan Aukes
Voorlopig wordt er nog volop gebouwd in Haarlemmermeer.