Het water in de sloten van Haarlemmermeer wordt steeds zouter. Volgens Nijenhuis, tot voor kort de polderecoloog van de gemeente, heeft dat te maken met de geologische opbouw. “Door duizenden jaren heen was dit een kustgebied met een voortdurende afwisseling van zoet en zout water. Telkens werd de duinenrij doorbroken. Het was afwisselend een laagveenmoeras en een soort Waddenzee. De bodem best...