Achtergrond van het plan is dat de gemeente de ambitie en de opdracht heeft om de komende jaren substantieel meer duurzame energie op te wekken. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad in mei van dit jaar het Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer vastgesteld waarin rond Schiphol en de A9 een zoekgebied is aangewezen voor de aanleg van zonneparken. Onderdeel van het zoekgebied is een strook g...